EKSTRÜZYON KAFA KALIP AKIŞ ANALİZİ VE OPTİMİZASYON ÖNERİLERİ

POLYXTRUE, polimerin uzamsal viskozitesinin yanı sıra, kayma hızına bağımlılığı dikkate alarak düzlemsel, eksen-simetrik veya üç boyutlu izotermal olmayan polimerik akışı simüle edebilen genel amaçlı bir yazılımdır. Yazılım, akış simülasyonu için doğrusal tetrahedral sonlu elemanlar kullandığından, herhangi bir karmaşık geometri boyunca akış POLYXTRUE yazılımı tarafından kolayca ve doğru bir şekilde simüle edilebilir. Yazılım ayrıca bir polimerin uzama viskozitesini bir kılcal veya yarık reometresinde giriş basıncı kaybı bilgisinden tahmin etmek için kullanılabilir. POLYXTRUE yazılımı, çeşitli ekstrüzyon kalıplarındaki akışlar gibi uzama-dominant akışları simüle etmek için özellikle yararlıdır.