Tasarım

Makina enerji üreten, döndüren veya transfer eden, faydalı bir iş yapan teknik sistemlerdir. Makina üretimi öncesi niteliğini arttırıcı unsurlar tasarım aşamasında eklenebilmektedir. Mühendislik tasarımı kavramsal tasarım, şekillendirme tasarımı ve ayrıntılı tasarım olarak sınıflandırılabilmektedir.

İmalat

Üretim eski dildeki imalatın karşılığıdır zannedilir. İki kelimenin birbirlerinin yerine kullanılabilecekleri durumların olması kafa karışıklığına çanak tutar. İmalat kelimesi mal kökünden gelir ve mal yapmak anlamındadır. Üretim ekonomik anlamda fayda yaratacak her şeyin; malların yanı sıra hizmetlerin, fikirlerin meydana getirilmelerini de içerir.

Yazılım

Yazılım, elektronik aygıtların belirli bir işi yapmasını sağlayan programların tümüne verilen isimdir. Bir başka deyişle, var olan bir problemi çözmek amacıyla bilgisayar dili kullanılarak oluşturulmuş anlamlı anlatımlar bütünüdür. Yazılım için çeşitli diller mevcuttur. Bunlardan bazıları Pascal, C++ ve Java’dır.